Reklam

Efendimizin Şamaili

5 ay önce

Peygamber Efendimiz, ümmeti hakkında son derece şefkatli ve merhametli idi. ümmeti hakkında daima kolaylık tarafını seçerdi. Namazda iken bir çocuğun ağladığını işitse, ona acıyarak namazını hafifce kılar, çocuğun sesini durdurmak isterdi. Hele hakdan kaçınanların hallerine pak acı duyar, iyi halekavuşmalarına dua ederdi. O büyük peygamberin, o kutsal varlığın merhameti yalnız insanlara değil, hayvanlara, ağaçlara, ekinlere de şamil idi. Mu'te savaşında...

5 ay önce

  Şemail kitaplarında Allah Rasûlü bütün yönleriyle anlatılır. Fizikî yönüyle O nasıl mükemmel bir insandır, ruh ve karakter yönüyle de öyle mükemmeldir. Bunlardan Hz. Ali'ye dayanan bir sözde, Allah Rasûlü bize şöyle anlatılır:           "Allah Rasûlü, eli bollukta ve cömertlikte insanların en cömerdidir. Sinesi, hilm-u silmi geniş olma bakımından insanların en geniş sinelisidir. (Dünya kadar ağır yükleri) yüklenmiş ve "Of" demeden kaldırıp...

5 ay önce

Çocukların elini bırakmazdı  Çocuklara gösterilecek sevginin onların kişiliklerine, karakterine olumlu etki yaptığını biliyoruz. Efendimiz’in (sas) çocukların ellerinden tutarak onları bağrına basması bize birer örnek olmalı.Peygamber (sas) bir yerde görülmeye görsün, çocuklar hemen etrafını sararlardı. Sevgilinin Habibi, onlara o derece yakın ilgi gösterirdi ki, yanından ayrılmak istemezlerdi. O da her birinin ayrı ayrı halini, hatırını sorar, konuşur ve şakalaşırdı.Peygamberimiz, çocuklara o kadar...

5 ay önce

Bir gün, bir adam, Rasûl-i Ekrem (S.A.V.) mer'ada otlayan keçilerini sayarken gelmiş ve bir kaç keçi istemişti. Rasûl-i Ekrem de ona bütün sürüyü vermişti. Adam sürüyü kabilesine götürdüğünde: -Hepiniz müslüman olunuz Muhammed (S.A.V) o kadar cömert ki, fakirlikten hiç korkmuyor, demişti. Rasûl-i Ekrem (S.A.V) bazen birinden bir şey satın alır, sonra onu yine ona hediye ederdi. Kendilerine bir şey geldimi, derhal onu,...

5 ay önce

Sahabeleri Peygamberimiz (sav)'in güzelliğini şöyle anlatıyorlardı:"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlı idi. Mübarek yüzü ayın on dördündeki dolunay gibi parlardı... Burnu gayet güzel idi... Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı idi. Ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı... Boynu sanki bir gümüş hüzmesi idi... İki omuzu arası geniş, omuz kemik başları kalın idi..."66Enes b. Malik (ra) anlatıyor:"Resulullah...

5 ay önce

Kayle binti Mahreme (ra) anlatıyor:"Resulullah (sav)'i sonsuz bir mahviyet (alçak gönüllülük, tevazu) ve tevazu içinde otururken görünce, heybetinden vücudum titremeye başladı."116Cabir b. Semüre (ra):"Ben Peygamber Efendimizi, sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm."117

5 ay önce

Çok sıcak yemeği sevmezdi."131"En çok hoşlandığı yiyecek etti."132"Kabağı çok severdi."133"Avlanan kuş etlerini yerdi."134"Hurmalardan Acve hurmasını severdi."135Hz. Aişe (ra) Peygamberimiz (sav)'in sevdiği yiyeceklerle ilgili şunları söylemiştir:"Tatlı ve balı severlerdi."136"Hazreti Peygamberin katık olarak yediği yemeklerin bir kısmı şöyle sıralanabilir: Koyunun ön kolu ve sırt eti, pirzola, kebap, tavuk, toy kuşu, et çorbası, tirit, kabak, zeytinyağı, çökelek, kavun, helva, bal, hurma, pazı, anber...

5 ay önce

Doğru Sözlülüğü         Sıdk, ya'nî doğru sözlü olmak, peygamberliğin bir gereğiydi. Peygamberler doğru sözlü olurlar. Veya başka bir ifâde ile zaten doğru sözlü olmayan peygamber olamaz.        Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, peygamberliğini i'lân ettiği zaman O'na karşı çıkanlar sihirbaz, kâhin, şâir demişler ve fakat hiç bir zaman yalancı diyememişlerdir. Çünkü, O'nun doğruluğu, müşrik, kâfir, mü'-min herkesçe müsellem bir gerçekti. Bu...

5 ay önce

Peygamber Efendimiz temizliğe çok önem verdiği için, saç ve sakal bakımına da önem vermişlerdir. Bazı kaynaklarda onun yanında daima tarak, ayna, misvak, kürdan, makas, sürmedan gibi eşyalar bulundurduğu bildirilmektedir.88 Peygamberimiz (sav) ashabına da aynı tavsiyelerde bulunmuş ve "Kim saç bırakmışsa, onun bakımına dikkat etsin"89 şeklinde buyurmuşlardır. Peygamberimiz (sav)'in saç ve sakalı ile ilgili diğer aktarılanlar şu şekildedir:Hz. Adda İbn Halid'den...

5 ay önce

Peygamberimiz (sav)’in ŞemailiOsmanlı döneminin önemli alimlerinden olan Ahmet Cevdet Paşa Peygamber Efendimizin anlatılan özelliklerini bir özet haline getiren bir çalışma yapmıştır. Bu çalışması Kısas-ı Enbiya adlı eserinin IV. cüzünde, "Bazı Evsaf-ı Seniyye-i Muhammediyye" başlığı altında gerçekleşmiştir:"… Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip (uygun, aralarında muntazam bir nisbet bulunan), endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avuçları...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık