Reklam

Efendimizin Mucizeleri

5 ay önce

Peygamberimizin Mucizelerinden Bir Kısmı Hazreti Muhammed'i Peygamberlikle vazifelendiren Allah, O'na mucizeler nasib etmiş, herkes O'nun peygamber olduğunu anlasın diye.Yaratıkların bütünü Allah'ın mucizeleridir. Bu mucizelerden bir kısmını Resulünün şahsında gerçekleştirmiştir.Peygamberimizin gösterdiği mucizelerden bâzıları şöyledir:O'nun en büyük mucizesi Kur'ân-ı Kerim'dir ki, asırlara hükmetmiş, her asırda üstün insanlar yetişmiştir.O'nun hayatı öyle bir mucize ki sünnet-i seniyesine ittiba eden kurtulmuş.Hicretin ilk yıllarında sahabeye haber vermiş:Umum...

5 ay önce

Babalarımız veya dedelerimiz, yemek yiyen insanları gördüklerinde, onlara: "Bereketli olsun" derlerdi. Bu söz, "Yemeğiniz, gözle görünenden fazla olsun ve mesela ancak üç dört kişiye yetecek gibi görünüyorsa da, sekiz on kişiyi bol bol doyursun" mânâsına gelirdi.  Müslümanlar, İslâmiyetin ilk yıllarında son derece fakirdi ve karınlarını doyurmakta zorlanıyordu. Bazen günde bir kaç tane hurma bulmak bile mümkün olamıyordu. Daha önceden de dediğimiz...

5 ay önce

Sual: Muhammed aleyhisselamın mucizelerinin en büyüğü nedir?CEVAPKur’an-ı kerimdir. Geniş bilgi için, ana sayfamızdaki (Kur’an-ı kerim) maddesinde, (Mucizelerin en büyüğü) kısmına bakınız. Sual: Peygamber efendimizin mucizeleri nelerdir?CEVAPÇok mucizesi görülmüştür. Bazılarını bildirelim.Aşağıdaki yazılar (Mir’at-ı Kâinat) kitabından alınmıştır. Muhammed aleyhisselamın hak Peygamber olduğunu bildiren şahitler pek çoktur. Ümmetinin Evliyasında hasıl olan kerametler, hep Onun mucizeleridir. Çünkü, kerametler, Ona tâbi olanlarda, Onun izinde gidenlerde hasıl olmaktadır. Muhammed aleyhisselamın mucizeleri, zaman bakımından üçe ayrılmıştır: Birincisi, mübarek ruhu...

5 ay önce

Peygamberimizi tanıyan ve emirlerine itaat edenler, sadece canlılardan ibaret değildi. Dağ ve taş gibi cansız şeyler de O'nun peygamberliğini tasdik etmişti, (onaylamıştı)  Hazreti Ali, Hazreti Câbir ve Hazreti Ayşe Validemiz, üçü birden haber veriyorlar ki:  "Peygamber Efendimiz dışarıya çıktığında, yolu üzerindeki ağaç ve taşlar, ona:  — Esselamu aleyke Ya Resulallah" (selam sana ey Allah'ın Resulü) diyorlardı.  Hazreti Ayşe Validemizin anlattığına göre, Efendimiz şöyle demişti:  —...

5 ay önce

Peygamberimiz (sav)'in Ay'ı İkiye Yarması Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı.(Kamer Suresi, 1) Peygamber Efendimiz (sav)'in mucizelerinden bir diğeri de Ay'ın yarılması olayıdır. Allah, bu olağanüstü olayı Kuran'da bildirmiş, bu büyük mucizeyle ilgili pek çok hadis günümüze ulaşmıştır. Kamer Suresi'nde şöyle bildirilir: Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı.Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler ve: "(Bu,) Süregelen bir büyüdür" derler.Yalanladılar ve...

5 ay önce

Peygamber Efendimizin diğer bir türdeki mucizesi de, ağaçların bir insan gibi O'nun sözünü dinlemesi ve yerlerinden çıkıp O'nun yanına gelmesidir.  Bir çok sahabinin şahit olduğu bu mucizelerden en meşhurlarını görelim isterseniz:  Hazreti Ali, Enes ve Hazreti Ömer, üçü birlikte haber veriyorlar ki:  "Peygamber Efendimiz, kâfirlerin kendisini yalanlamasından ötürü çok üzgün olduğu bir sırada, Cenâb-ı Hakka şöyle duada bulundu:  — Ya Rabbi!.. Bana öyle bir...


Yukarı Çık