MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ
Gönderen muminkardes - Şubat 10 2011 21:06:00
MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ

Muhterem Müminler!
Rasululah (sav)’ın “Allah'ın Ayı" olarak nitelediği muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Muharrem hicri yılın ilk ayıdır. Bu ayda yapılacak olan nâfile ibadetlerin başında Aşure orucu gelmektedir.
Aşure gününü kutlama geleneğinin tarihi çok eskilere dayanır. Hz. İbrahim’e, Hz. Nuh’a ve hatta Hz. Adem’e kadar gittiği rivayet edilir. Bu itibarla aşure günü tarih boyunca çeşitli milletlerce dînî gün olarak kutlana gelmiştir.
Hz. Aişe Validemizin rivayet ettiğine göre, İslâmiyetten önce de Hz. İbrahim’den kalma bir gelenek olarak, bazı Araplar Aşure orucunu tutmaktaydı. Peygamberimiz de bu günü oruçlu geçirirdi. Medine-i Münevvere’ye hicret ettikten sonra bu oruca devam etmiş, tutulmasını da tavsiye etmiştir. Ancak Yahudiler de aynı gün oruç tuttuklarından, onlara benzememek için, bu orucun, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutulmasını istemiştir. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan orucundan sonra tutulan en faziletli oruç, şehrullah (Allah’ın ayı) olan Muharrem ayındaki oruçtur."

Değerli Kardeşlerim!
Tarihte çeşitli önemli olayların gerçekleştiği rivayet edilen bu ayın, İslâm tarihindeki en acı hatırası ise Ehlibeyt’in, Hz. Hüseyin (r.a) ve beraberindeki aile efradıyla diğer Müslümanlardan 73 kişinin acımasızca katledildiği Kerbelâ olayıdır. Bu olay, makam, mevki vesair dünyevi hırsların Müslümanlar arasında ne denli içler acısı felaketlere sebep olacağını gösterir. Bu üzücü olay, Hz. Peygamber (s.a.v)’i ve ailesini seven bütün müminlerin gönüllerinde silinmez acılar bırakmıştır.
Tarihte yaşanmış ve geri dönüşü olmayan böyle acı olayları tasvip etmek mümkün değildir. Bunları hatırlamamızdaki gaye ise, Müslümanlar olarak bu gibi hatalara bir daha düşmemek için, bu olaylardan ders ve ibret almaktır. Şu halde, Müslümanları fitne ve fesadın içine çeken sebepleri önceden fark edip, olaylar karşısında uyanık olmalı, sağduyulu hareket etmeli; Rabbbimizin ve Peygamberimizin sevgisi etrafında kenetlenmeliyiz. Hz. Peygamber’i, onun aile fertlerini ve ashabını sevmek esasen imanımızın bir gereğidir. Zira Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hakkında Peygamber Efendimiz (a.s)’ın lisanından şu mübarek övgüler dökülmüştür: “Allah'ım, ben bunları çok seviyorum. Sen de onları sev."

Aziz Müminler!
Muharrem ayı aynı zamanda kardeşlik ilişkilerimizi gözden geçirme ayıdır. Hangi meşrep ve mezhepten olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Peygamberimizin ifadesiyle “Siyah tenlinin beyaza, beyazın da siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.”
Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır: "Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz’’.
Muharrem ayınızı ve aşure gününüzü tebrik eder, Rabbimden hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.
Bu vesileyle sizlere önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.
Kerbelâ şehitlerimizi anmak ve onların ruhlarına bağışlamak üzere, restorasyon sonrası ibadete açılmış bulunan Süleymaniye Camii’nde 12 Aralık 2010 Pazar günü Saat 11:00’da başlayıp öğle namazı sonrası da devam emek üzere İstanbul’un tanınmış hafızları tarafından Kur’an Ziyafeti programı düzenlenmiştir.

Mustafa COŞKUN
Atatürk Havalimanı Camii İmam Hatibi
Bakırköy

Seyfettin YAZICI – Lütfi ŞENTÜRK, İlmihal, s. 341-342
Müslim, Sıyam 202
Tirmîzî, Menakıb, 25
Al-i İmran, 3/ 103